Ulveprogram

Sæsonprogram for Ulvene første halvår 2019

Ulvemøderne afholdes om​ torsdagen, fra​ kl.17:00-180, hvis ikke andet​ fremgå.

Torsdag d. 13. december 2018 Juleferie
Torsdag d. 20. december Juleferie
Torsdag d. 3. januar 2019 Ingen møder, men kom til gruppens fælles nytårsarrangement
Søndag d. 6. januar 2019 Nytårsarrangement, nærmer info følger
Torsdag d. 10. januar 2019 Vi starter det nye år med vinter- bålhygge for bæver og ulve
Torsdag d.17. januar 2019 Overraskelse
Torsdag d. 24. januar 2019 Knivebevis/sav-økse
Torsdag d. 31. januar 2019 Knivebevis/sav-økse
Lørdag d. 2. februar 2019 Lodseddelsalgsdag. Nærmer info følger
Torsdag d. 7. februar 2019 Intet møde, da der er nogle der skal til skolefest….. 
Torsdag d. 14. februar 2019 Intet møde – VInterferie 
Torsdag d. 21. februar 2019 Snit en fug
Torsdag d. 28. februar 2019 Gruppemøde. Gruppens generalforsamling for forældre, imens hygger børnene og maler tønder til fastelavn. Husk tøj der kan tåle maling. 
 Lørdag d. 3. marts 2019 Lodseddelsalgsdag. Nærmer info følger 
 Søndag d. 3. marts 2019 Fastelavnssøndag
Ses vi i Nr. Aaby Kirke kl. 14, og mon du er til at kende og du er klar til at slå bævernes flotte tønder ned?
Kom udklædt i kirke. Efterfølgende er der tøndeslagning, fastelavnsboller og kåring af bedst udklædte ved og i Sognehuset. 
Torsdag d. 7. marts 2019 Snit en fugl fortsættelse/Tankebrydermærket
Torsdag d. 14. marts 2019 Tankbryder-mærket “Kunst”
Torsdag d. 21. marts 2019 Tankbryder-mærket “Kunst”
Torsdag d. 28. marts 2019 Førstehjælp
Torsdag d. 4. april 2019 Mad over bål
Torsdag d. 11. april 2019 Påskemøde
Torsdag d. 18. april 2019 Intet møde – påskeferie
Torsdag d. 25. april 2019 Koden
Torsdag d. 2. maj 2019 Knæk koden
Torsdag d. 9. maj 2019 Intet møde, men kom vær med til overnatning og distriktsturnering på fredag/lørdag. Nærmer info. følger. 
Fredag d. 10. maj 2019 Vi mødes ved Spejderhuset kl. 17. Medbring en livret til fælles buffet.
Lørdag d. 11. maj 2019 Distriktsturnering. Vi har brug for forældre til at køre.
Torsdag d. 16. maj 2019 Alt går i fisk – mødet er udvidet til kl. 19
Torsdag d. 23. maj 2019 Tur i skoven – mødet er udvidet til kl. 19
Torsdag d. 30. maj 2019 Intet møde, Kristi Himmelfartsdag
Torsdag d. 6. juni 2019 Hygge
Uge 28 Sommerlejr til Skovhytten på Thur
29. august Første møde efter sommerferien

Nye indlæg

KFUM-spejderne i Nr. Aaby inviterer…

..forældre og andre interessenter til KFUM-spejderne i Nr. Aaby til Generalforsamling, Støtteforeningens generalforsamling og fremlæggelse af beretning og regnskab for Spejderhuset, torsdag d. 28. februar 2019 kl. 17.00- 19.30 i Spejderhuset.

Mens der er møde for de voksne, står de store spejdere for aktiviteter udendørs for de øvrige spejdere og søskende. Senest kl. 19.00 serveres der suppe, medbring gerne egen service.

Indledning til mødet ved gruppeleder Anita Madsen samt valg af dirigent og referent til alle tre dagsordener.

Dagsorden vedr. Spejderhuset:

 1. Beretning for Spejderhuset
 2. Fremlæggelse af regnskab
 3. Evt.

(Spejderne og Støtteforeningen vælger medlemmer til bestyrelsen.)

 

Dagsorden vedr. Spejderne:

 1. Aflæggelse af beretning, v/grupperådsformand Dorthe Eskildsen
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Dorthe Eskildsen for kasserer Niels Just Petersen
 3. Indkomne forslag

 (Skal stilles til formanden senest mandag d. 17/2-19)

 1. Valg af medlemmer til Grupperådet (toårig periode) på valg:

Lise Mattrup og (Dorthe Eskildsen – ønsker ikke genvalg)

 1. Valg af 2 suppleanter (etårig periode) på valg Dorte Kofoed og Lena Goerek
 2. Valg af 1 revisorer, på valg Ronnie Nielsen
 3. Valg af 2 personer til Spejderhusets bestyrelse. På valg Rene K og Joan Stage
 4. Evt.

 

Dagsorden vedr. Støtteforeningen:

 1. Aflæggelse af beretning, v/formand Lars Pedersen

2.. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

 1. Indkomne forslag

(Sendes til Lars senest mandag d. 17/2-19)

 1. Valg til bestyrelsen, på valg Lars Pedersen og Helle
 2. Valg af en suppleant, på valg Uffe Eriksen
 3. Valg af revisor, på valg Dorthe Eskildsen
 4. Valg af et medlem til Spejderhusets bestyrelse, på valg Joan
 5. Evt.

 

 

Vel mødt Grupperådet