Gruppeledelse/-rådet

Det kan være svært at genenmskue strukturen i spejderorganisationen. Det vigtigste I som forældre skal tage stilling til er, det som kaldes Grupperådet. Grupperådet kan sammenlignes med en blanding af et forældreråd og en skolebestyrelse. Der skal være et vist antal forældrevalgte medlemmer samt et antal medlemmer, som er udpeget af lederne i rådet.

Hvert år sidst i februar/først i marts holder vi gruppemøde i Nr. Aaby gruppe. Det er på gruppemødet (som kan sammenlignes med en generalforsamling), at I som forældre bør møde op og bidrage til gruppens (spejdernes) overordnede arbejde.

For ikke at gøre denne side alt for kompliceret, henviser vi til korpsets gennemgang. Hvis du (også) er interesseret i at være aktiv forælder, er punktet Grupperådsmøde og Grupperådsformand rigtig godt at starte ud med at læse : Gruppeledelse

Grupperådet (2017) – forældrevalgte repræsentanter:

Grupperådsformand: Dorte Eskildsen
Vibyvej 33
5580 Nr. Aaby
Tlf: 22862432

Kasserer: Niels Just Petersen
Kærbyvej 41b,
5466 Asperup
Tlf: 64481436

Medlem:Lise Schmidt

Medlem:Ronni Haugaard

Medlem: Peter Bonde 

Grupperådet – leder

Anita Madsen

Jørgen Kristensen

Lars Pedersen

 

Nye indlæg

KFUM-spejderne i Nr. Aaby inviterer…

..forældre og andre interessenter til KFUM-spejderne i Nr. Aaby til Generalforsamling, Støtteforeningens generalforsamling og fremlæggelse af beretning og regnskab for Spejderhuset, torsdag d. 28. februar 2019 kl. 17.00- 19.30 i Spejderhuset.

Mens der er møde for de voksne, står de store spejdere for aktiviteter udendørs for de øvrige spejdere og søskende. Senest kl. 19.00 serveres der suppe, medbring gerne egen service.

Indledning til mødet ved gruppeleder Anita Madsen samt valg af dirigent og referent til alle tre dagsordener.

Dagsorden vedr. Spejderhuset:

 1. Beretning for Spejderhuset
 2. Fremlæggelse af regnskab
 3. Evt.

(Spejderne og Støtteforeningen vælger medlemmer til bestyrelsen.)

 

Dagsorden vedr. Spejderne:

 1. Aflæggelse af beretning, v/grupperådsformand Dorthe Eskildsen
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Dorthe Eskildsen for kasserer Niels Just Petersen
 3. Indkomne forslag

 (Skal stilles til formanden senest mandag d. 17/2-19)

 1. Valg af medlemmer til Grupperådet (toårig periode) på valg:

Lise Mattrup og (Dorthe Eskildsen – ønsker ikke genvalg)

 1. Valg af 2 suppleanter (etårig periode) på valg Dorte Kofoed og Lena Goerek
 2. Valg af 1 revisorer, på valg Ronnie Nielsen
 3. Valg af 2 personer til Spejderhusets bestyrelse. På valg Rene K og Joan Stage
 4. Evt.

 

Dagsorden vedr. Støtteforeningen:

 1. Aflæggelse af beretning, v/formand Lars Pedersen

2.. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

 1. Indkomne forslag

(Sendes til Lars senest mandag d. 17/2-19)

 1. Valg til bestyrelsen, på valg Lars Pedersen og Helle
 2. Valg af en suppleant, på valg Uffe Eriksen
 3. Valg af revisor, på valg Dorthe Eskildsen
 4. Valg af et medlem til Spejderhusets bestyrelse, på valg Joan
 5. Evt.

 

 

Vel mødt Grupperådet