Gruppeledelse/-bestyrelsen

Det kan være svært at genenmskue strukturen i spejderorganisationen. Det vigtigste I som forældre skal tage stilling til er, det som kaldes Gruppebestyelsen. Gruppebestyelsen kan sammenlignes med en blanding af et forældreråd og en skolebestyrelse. Der skal være et vist antal forældrevalgte medlemmer samt et antal medlemmer, som er udpeget af lederne i rådet.

Hvert år sidst i februar/først i marts holder vi gruppemøde/generalforsamning i Nr. Aaby gruppe. Det er på gruppemødet, at I som forældre bør møde op og bidrage til gruppens (spejdernes) overordnede arbejde.

For ikke at gøre denne side alt for kompliceret, henviser vi til korpsets gennemgang. Hvis du (også) er interesseret i at være aktiv forælder, er punktet Gruppebestyrelsesmøde og Gruppebestyrelsformand rigtig godt at starte ud med at læse : Gruppeledelse

Grupperådet (2020) – forældrevalgte repræsentanter:

Grupperådsformand: Søren Ahlers-Jensen
Kirkevej 10
5580 Nr. Aaby
Tlf: 29 20 10 00

Kasserer: Niels Just Petersen
Storebæltsvænget 110
5500 Middelfart
Tlf: 20 90 05 42

Næstforkvinde: Lene Dalsgaard Nielsdatter 

Medlem: Mette E. A. Daugaard

Medlem: Ulrik Elkjær Dahl

Økonomiansvarlig: Kim Madsen

 

Suppleant: Daniel Jensen

Suppleant: Lise Mattrup

 

Grupperådet – leder

Anita Madsen

Jørgen Kristensen

Lars Pedersen

 

Nye indlæg