Spejderhuset

Spejderne i Nørre Åby holder til i Spejderhuset på Spejdervænget 2, Nørre Åby 5580. Huset er indrettet med patruljerum (rum der er beregnet til to til ti personer), køkken, toiletforhold, “stuen” (stort rum hvor der er plads til mange mennesker) samt andre rum.

Huset ligger på stor grund med god plads til spejderaktivitet, fx til lege, laver tovbaner i de gamle høje træer eller pionering (bygge med tov og rafter*). Rundt omkring på grunden er flere der bålsteder. En af disse bålsteder er overdækket, men har dog et lyrehul i toppe og derfor hedder bygning Lyrehuset.

Der er også opstillet en shelter på grunden, som bruges til at overnatte i fx ved weekendaktiviteter.

Spejderhuset ligger dejligt centralt i byen, så det er nemt at komme der til for mange af spejderne.

Spejderne i Nørre Åby har også mulighed for at benytte er stort offentligt areal ved skov og strand i Båring, som ligger 10 minutters bilkørsel fra spejderhuset.

Foran Spejderhuset er der cykelstativer, hvor spejderne har mulighed for at stille deres cykler. Til de spejdere der bliver bringes til spejdermøde i bil har forældrene mulighed for at parkere på den lille parkeringsplads foran hovedindgangen. Parkeringspladsen bliver også brugt til møderne.

* tynd lang træstamme

Nye indlæg

KFUM-spejderne i Nr. Aaby inviterer…

..forældre og andre interessenter til KFUM-spejderne i Nr. Aaby til Generalforsamling, Støtteforeningens generalforsamling og fremlæggelse af beretning og regnskab for Spejderhuset, torsdag d. 28. februar 2019 kl. 17.00- 19.30 i Spejderhuset.

Mens der er møde for de voksne, står de store spejdere for aktiviteter udendørs for de øvrige spejdere og søskende. Senest kl. 19.00 serveres der suppe, medbring gerne egen service.

Indledning til mødet ved gruppeleder Anita Madsen samt valg af dirigent og referent til alle tre dagsordener.

Dagsorden vedr. Spejderhuset:

 1. Beretning for Spejderhuset
 2. Fremlæggelse af regnskab
 3. Evt.

(Spejderne og Støtteforeningen vælger medlemmer til bestyrelsen.)

 

Dagsorden vedr. Spejderne:

 1. Aflæggelse af beretning, v/grupperådsformand Dorthe Eskildsen
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Dorthe Eskildsen for kasserer Niels Just Petersen
 3. Indkomne forslag

 (Skal stilles til formanden senest mandag d. 17/2-19)

 1. Valg af medlemmer til Grupperådet (toårig periode) på valg:

Lise Mattrup og (Dorthe Eskildsen – ønsker ikke genvalg)

 1. Valg af 2 suppleanter (etårig periode) på valg Dorte Kofoed og Lena Goerek
 2. Valg af 1 revisorer, på valg Ronnie Nielsen
 3. Valg af 2 personer til Spejderhusets bestyrelse. På valg Rene K og Joan Stage
 4. Evt.

 

Dagsorden vedr. Støtteforeningen:

 1. Aflæggelse af beretning, v/formand Lars Pedersen

2.. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

 1. Indkomne forslag

(Sendes til Lars senest mandag d. 17/2-19)

 1. Valg til bestyrelsen, på valg Lars Pedersen og Helle
 2. Valg af en suppleant, på valg Uffe Eriksen
 3. Valg af revisor, på valg Dorthe Eskildsen
 4. Valg af et medlem til Spejderhusets bestyrelse, på valg Joan
 5. Evt.

 

 

Vel mødt Grupperådet